Fransen Boringen

Waterwinning

Waterputten

Water wordt duurder en schaarser. Om op deze globale tendens te anticiperen bieden wij ook waterputboringen aan. Dit kan voor zowel particulieren, land- en tuinbouwbedrijven als industriële bedrijven. Het water kan gebruikt worden voor:

  • Huishoudelijk gebruik (wc, afwasmachine, opvullen regenwaterput, …)
  • Beregenen van tuinen, sportvelden en weilanden
  • Watervoorziening voor dieren
  • etc...
In sommige gevallen is een melding bij de juiste instanties voldoende zoals bij particulier gebruik. Voor bedrijven moet er steeds een vergunning aangevraagd worden.

© 2022 Fransen Boringen. All rights reserved