Fransen Boringen

Geothermie

Hernieuwbare Energie | Geothermische Energie

De aarde, de perfecte onuitputtelijke warmtebron:

  • Op een diepte van 10 tot 150 meter heeft de aarde een temperatuur tussen de 12 en 15 graden. Het is deze aardwarmte die met behulp van een warmtepomp uw woning kan verwarmen en koelen. Om deze gratis warmte te kunnen onttrekken zijn er buiten de warmtepomp ook putboringen en warmtewisselaars nodig.

Verticaal gesloten systeem:

  • De boringen zijn max 150m diep in de aarde tot maximum 150 meter diep met een diameter van ongeveer 14cm. In deze boorgaten worden de warmtewisselaars (sondes) geplaatst, welke later opgevuld worden met een warmte absorberende vloeistof. Deze vloeistof zal de warmte met de grond uitwisselen, warmte onttrekken in de winter maar ook warmte toevoegen in de zomer (passieve koeling).

HET belangrijkste aspect is een correcte dimensionering van uw warmtebron. Indien dit niet gebeurt kan je voor verassingen komen te staan, te hoog elektrisch verbruik, kortere levensduur van de geothermische warmtepomp kunnen een gevolg. Daarom besteden wij hier uitermate veel aandacht aan.

De Toekomst

De klimaatsverandering en de stijgende energieprijzen zijn twee actuele en wereldwijde problemen die ons dwingen om zuinig om te springen met energie en om alternatieve energie te produceren, onder andere grondwarmte.

  • Groene hernieuwbare energie
  • Geen CO2 uitstoot
  • Onuitputtelijke warmtebron
  • Onderhoudsvrij
  • Lange levensduur van de sondes
  • Passieve koeling mogelijk
  • Bijna overal toepasbaar

Subsidies

Particuliere Renovatie: Een premie van 4000€ na het plaatsen van een geothermische warmtepomp. Een verdubbeling tot 8000€ is mogelijk indien u de elektrische verwarming vervangt of er geen aardgasaansluiting in uw straat aanwezig is.
www.energiesparen.be

Particuliere nieuwbouw: Werken met een geothermische warmtepomp = daling van uw E-peil. Zo kan u de strenge normen van het EPB makkelijker behalen.
www.energiesparen.be

Professioneel: Terugbetaling tot 55% van de boringen en 27,5% op de warmtepomp.
www.vlaio.be

© 2022 Fransen Boringen. All rights reserved